☰ menu
Pavel Satrapa

LaTeX pro pragmatiky

LaTeX pro pragmatiky (PDF, 1 MB) poskytuje úvod do problematiky typografického systému LaTeX. Začíná úplnými základy, jako jsou instalace celého prostředí, vstupní formát dokumentu či elementární prvky sazby, a přes pokročilejší konstrukce (tabulky, matematické vzorce, automaticky generované součásti) se propracovává až do oblastí, které leží mimo dosah základního LaTeXu a jsou implementovány v rozšiřujících balících.

Snažil jsem se o pragmatický přístup, nikoli o encyklopedickou úplnost a přesnost. Doufám, že vám pomůže ve vašich začátcích s LaTeXem. Text se zabývá následujícími tématy:

Text je volně šiřitelný pod licencí Creative Commons BY-ND. Je tedy možné jej šířit a využívat pro komerční i nekomerční účely, nesmí však být měněn a musí být doprovázen informací o autorství.

Příloha

Stručný přehled příkazů LaTeXu (PDF, 240 kB).

Přehled verzí

Byly zveřejněny následující verze dokumentu:

1.0 první veřejná verze, červen 2011
1.1 drobné doplňky a úpravy, rozměry na stránce, stránkový zlom, září 2011
2.0 řada aktualizací a doplňků, preference moderních implementací, Overleaf, přepracovány tabulky (balík tabularray), doplněna sazba zdrojových kódů, červen 2023
2.1 imakeidx, červenec 2023