☰ menu
Pavel Satrapa

Balík tul pro LaTeX

Cílem balíku tul je usnadnit sazbu dokumentů ve vizuálním stylu TU v Liberci pomocí typografického systému LaTeX.

Ke stažení:

Pozor na verzi titlesec!

Pro úpravu nadpisů částí textu se používá balík titlesec. Jeho verze 2.10.1 z března 2016 obsahuje chybu, která způsobuje, že se nezobrazují čísla v nadpisech \section. Ujistěte se, že máte instalovánu verzi alespoň 2.10.2. Viz též:

Verze

verze 2.1 (únor 2024)
 • přidána volba sfheadings
 • balík tabularx nahrazen tabularray
 • přepracován seznam zkratek
 • opraven anglický název CXI
verze 2.0 (září 2022)
 • implementována nová vizuální identita TUL
 • přidány stránkové styly pro záhlaví/zápatí
 • v tulthesis sloučeny různé varianty projektů do obecné kategorie "Projekt", přidána semestrální práce

Historické verze pro starší vizuální identitu TUL (před rokem 2022)

verze 1.10 (leden 2021)
 • v tulthesis opravena titulní strana a dokumentace pro habilitační práce
 • do tulthesis přidána volba article pro změnu výchozí třídy dokumentu
verze 1.9 (leden 2021)
 • do tulthesis přidána volba Hab pro habilitační práce
 • upraven kód i návod tulthesis pro vkládání úvodních stránek generovaných IS STAG
 • v tul odstraněna volba cmyk při volání balíku xcolor, která zkreslovala černou barvu
verze 1.8 (březen 2020)
 • do tulthesis přidána volba Autoref
 • nová verze studentského prohlášení v tulthesis
verze 1.7 (březen 2019)
 • upraven text prohlášení v tulthesis
 • \ThesisStart generuje jen jednu jazykovou verzi titulní strany
 • prostředí abstractCZ a anbstractEN generují i název práce
verze 1.6 (červen 2018)
 • tul méně agresivně mění rozměry zrcadla a okrajů
 • nový příkaz \TULwide
 • do tulthesis přidáno prostředí pro klíčová slova
 • do dokumentace doplněn přehled příkazů
verze 1.5 (prosinec 2017)
 • tulthesis umožňuje uvést na titulní straně konzultanta
 • nová volba v tulthesis pro teze disertační práce
verze 1.4 (červen 2017)
 • \ThesisStart umožňuje vložit oskenované zadání a prohlášení
 • dílčí úpravy v dokumentaci třídy tulthesis
verze 1.3 (říjen 2016)
 • Ústav zdravotních studií změněn na Fakultu zdravotních studií
 • změněna vnitřní logika přepínání částí TUL a příslušných voleb
verze 1.2 (listopad 2015)
 • opraven anglický název diplomové práce na master thesis
 • doplněna anglická verze úvodního prohlášení
 • doplněna licence CC BY
verze 1.1 (duben 2015)
 • přidána možnost opakovaného použití \TULbranch pro studenty kombinace několika oborů
 • přidána volba wide pro abstrakty a poděkování
 • z anglického abstraktu vypuštěn příkaz \clearpage
 • volba EN třídy tulthesis sází nejprve anglickou titulní stranu a generuje více textů v angličtině
 • odstraněna tečka za číslem v nadpisu kapitoly
 • aktualizována adresa FP
 • odstraněn problém s druhým řádkem adresy
verze 1.0 (duben 2014)
 • upraveno podle nové vyhlášky rektora – do čestného prohlášení přidána věta o shodě elektronické a tištěné verze práce
 • na titulní straně tulthesis zrušen převod názvu práce na verzálky
 • tulthesis umožňuje několik oborů
 • grafické úpravy \TULfancytitlepage a titulní strany tulthesis
 • odstraněna tabulka v zápatí, způsobovala problémy s balíkem colortbl
 • opravy drobných chyb
verze 0.91 (leden 2014)
 • nahrazeno opomenuté „á“ na titulní straně
verze 0.9 (červenec 2013)
 • kód generující zápatí byl přepracován
 • opravena chyba v zápatí, která znemožňovala překlad pro většinu fakult
 • odstraněno varování fancyhdr při jednostranné sazbě
 • loga převedena z PDF verze 1.5 na 1.4 (verzi 1.5 nepodporují starší implementace, zároveň došlo k poklesu velikosti souborů)
verze 0.8 (červenec 2013)
 • doplněna anglická verze – příkazy pro anglická loga, volba EN
 • nové příkazy \CZlogo, \ENlogo, \TULsoucast, \CZTULsoucast, \ENTULsoucast
 • nová podoba titulní stránky absolventských prací ve třídě tulthesis
verze 0.7 (březen 2013)
 • třídě tulthesis doplněna volba MP pro sazbu zprávy magisterského projektu
 • prohlášení o autorství ve třídě tulthesis nyní podporuje všechny typy prací
verze 0.6 (březen 2013)
 • balík tul převeden na univerzální kódování akcentovaných znaků
 • odstraněn problém s dvojím logem na titulní stránce
 • do třídy tulthesis přidán příkaz \TULthesisType
 • drobné doplňky manuálu tulthesis
verze 0.5 (únor 2013)
 • přidána třída tulthesis pro sazbu absolventských prací
verze 0.2 (srpen 2012)
 • doplněna možnost změnit telefonní číslo (\TULphone) a e-mail (\TULmail) v zápatí
 • odstraněno prostředí picture ze zápatí
verze 0.1 (červen 2012)
 • první veřejná verze