Cluster Hydra
Gmsh
Počítačová učebna
Nanoželezo
Laboratoř NTI

Z Ústav nových technologií a aplikované informatiky


Mgr. Kamil Nešetřil

Kamil Nešetřil
E-mail: kamil.(dot).nesetril(at)tul(dot)cz
WWW: http://www.mti.tul.cz/kamil-nesetril
Telefon: 485 353 019
Adresa: MTI FM TUL, Hálkova 6, 461 17 Liberec 1
Kancelář: A3016 čili A7 - budova A, 2. patro
Titul: Mgr.
Absolvovaná VŠ: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy - Hydrogeologie

Činnost


Témata prací a projektů (2014-2015)

Oblast výzkumu

  • kvantitativní hydrogeologie
  • hydrogeochemie
  • hydrodynamika zatopených hlubinných dolů
  • geochemie aplikace nulamocného železa
  • informační systémy a zpracování dat v hydrogeologii
  • jednoduchost a komplexita v modelování


Výuka

Další odkazy